เพิ่มประสิทธิภาพของแผนการขนส่งด้วยระบบวางแผนและควบคุมการขนส่ง ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain

การส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่าย ทว่าปัญหาดังต่อไปนี้มักเกิดขึ้นในการขนส่งในประเทศไทย
– ยังขาดระบบวางแผนการจัดส่งและการขนส่งสินค้า
– การจัดส่งสินค้าผิดพลาด
– การจัดส่งล่าช้าเนื่องมาจากความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการจัดเตรียมสินค้า
– ทั้งฝ่ายจัดส่งและฝ่ายรับสินค้าไม่สามารถติดตามและยืนยันสถานะการขนส่งได้

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุน ด้วย 4 ฟังก์ชันที่ครอบคลุมการทำงานของระบบวางแผนและควบคุมการขนส่ง

บริษัท iCONEXT ได้แก้ปัญหาข้างต้นด้วยการพัฒนาระบบวางแผนและควบคุมการขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบการ และผู้ขนส่งสามารถบริหารจัดการงานขนส่งได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของระบบวางแผนและควบคุมการขนส่ง

1. สร้างเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมได้อัตโนมัติ
เพียงแค่อัปโหลดข้อมูลที่จำเป็นในการขนส่งเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นระบบจะสร้างเส้นทางการขนส่งและคำนวณการจัดเตรียมรถให้อัตโนมัติ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันในการคำนวณต้นทุนการจัดส่งสินค้าแต่ละชนิดด้วย เดิมที เจ้าหน้าที่จะสร้างเส้นทางขนส่งเองตามเอกสาร Shipping Instruction ซึ่งในเวลาในการจัดทำประมาณ 4 ชั่วโมง ทว่าด้วยการใช้ระบบดังกล่าว ทำให้ ลดเวลาในการจัดทำเส้นทางเหลือเพียงแค่ 30 นาที เท่านั้น

▲ตัวอย่างหน้าจอการสร้างเส้นทางการขนส่ง

2. ป้องกันความผิดพลาดในการขนส่งและการจัดส่งล่าช้า
เจ้าหน้าที่หน้างานสามารถสแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนสินค้าถูกต้องหรือตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะโหลดสินค้าลงในรถบรรทุก หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องทันทีเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะและลดความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในการขนส่ง

▲ภาพขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ

3. ตรวจสอบสถานะการขนส่ง
สามารถใช้ GPS เพื่อติดตามสถานะการขนส่งได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถขนส่ง และรายละเอียดของสินค้าที่บรรทุกได้จากแอปพลิเคชันที่เราได้จัดเตรียมให้ (ทั้งบนเว็บไซต์ด์ และโทรศัพท์มือถือ) อีกทั้งยังแสดงสถานะการขนส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายให้อีกด้วย

▲ภาพการติดตามสถานะการขนส่ง

4. ยืนยันสถานะการรับ-ส่งสินค้า (Proof of Delivery)
เป็นฟังก์ชันในการแจ้งเตือนและบันทึกสถานะการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ เมื่อจัดเตรียมสินค้าและได้รับอนุมัติการจัดส่งแล้ว ระบบจะส่งข้อความไปแจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการสั่งสินค้าได้ทันที และเมื่อลูกค้ายืนยันการรับสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนของผู้ขนส่ง ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งสินค้า

▲ภาพขั้นตอนการขนส่ง

ข้อดีของการนำระบบวางแผนและควบคุมการขนส่งเข้ามาใช้

ผู้ประกอบการและผู้ขนส่งได้ประโยชน์จากการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในระบบดังนี้

✓ ลดต้นทุนในการขนส่ง
✓ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Supply Chain โดยป้องกันการขนส่งผิดพลาดและการขนส่งล่าช้า
✓ ตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งได้แบบ Real Time
✓ นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พื้นที่คลังสินค้าได้

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการวางแผนจัดส่งสินค้าและปัญหาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย หรือหากต้องการให้เราสาธิตระบบวางแผนและควบคุมการขนส่ง กรุณาสอบถามได้ที่ thaisales@iconext.co.th