บริการให้คำปรึกษาระบบไอที

เรานำเสนอระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
เราทำการสำรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระบบปัจจุบันของลูกค้า แล้วนำเสนอโซลูชันระบบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกรายด้วยความตั้งใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานของเรา เรามี Project Coordinator ที่มีความสามารถทั้งด้านเทคนิคและด้านภาษา จึงรับฟังความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องปราศจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
 
แนวทางการนำระบบมาใช้จากมุมมองที่แตกต่างกัน
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของเราจะให้คำปรึกษาโดยมองจากมุมของลูกค้า แม้จะอยู่ในบริษัทเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังจากการนำระบบมาใช้ก็แตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละตำแหน่ง

หากเราสร้างระบบโดยรับฟังแค่ความคิดเห็นของผู้บริหาร ระบบที่ได้อาจไม่เหมาะสมกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเรารับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้เท่านั้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและการใช้งานระบบ

ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญของเราจะพิจารณาก่อนว่าระบบแบบใดเหมาะสมกับลูกค้าที่สุด จากมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่ง แล้วนำเสนอทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

บริการพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made

เราสร้างระบบที่ดีที่สุดด้วยโซลูชัน Tailor-Made

หากลูกค้ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งยากในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายทั่วไปมาปรับใช้ เราสามารถพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made ตั้งแต่เริ่มต้นตามความต้องการของลูกค้าได้ และสร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นให้กับลูกค้า ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

เราพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลากหลายด้วยโซลูชัน Tailor-Made สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ระบบที่ใช้กับฝ่ายบริหารจัดการหรือในไลน์การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต และระบบที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการลูกค้าของสถาบันการเงิน
เรานำเสนอและสร้างระบบที่เหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน และคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายของพนักงานในพื้นที่

ตัวอย่างของโซลูชัน Tailor-Made

ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ

เราสร้างระบบที่ดีที่สุดด้วยโซลูชัน Tailor-Made

Inventory Control

 • การบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบออนไลน์
 • การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยบาร์โค้ด
 • การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยวิธีการ FIFO

Production Control

 • การเบิกวัสดุ
 • การบริหารผลการดำเนินงาน
 • การตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • การควบคุมคุณภาพ

Production Planning

 • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)
 • การวางแผนความต้องการกำลังผลิต
 • การจัดตารางการผลิตขั้นสูง

Purchase Order

 • Purchase Request
 • ขั้นตอนการอนุมัติคำสั่งซื้อ
 • ออกใบสั่งซื้อสินค้า
 • PO Tracking

Sales Order

 • การจัดการ Sales Order และ Invoice
 • การบริหารและจัดการสัญญา
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขาย
 • การควบคุมราคาขาย

Financial Business

 • คะแนนเครดิต (Credit Scoring)
 • ระบบเรียกเก็บเงิน
 • ระบบให้บริการสมาชิก

บริการ IT Outsourcing

เรามี Engineer ที่มีความสามารถสูงให้บริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
การจ้างคนให้เหมาะสมกับงานในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงใช้ความรู้ที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากกำลังคน นอกจากนี้ เรายังให้บริการ manpower support ตั้งแต่ระดับผู้ที่เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมไปจนถึงระดับที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เรารองรับความต้องการของลูกค้าทั้งแบบ On-Site และ Off-Site โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาของสัญญา
นอกจากนี้ เรายังซัพพอร์ตในวันหยุดและนอกเวลาทำการได้ เช่น ช่วงเช้า ช่วงดึก

โซลูชัน Machine Learning

DAVinCI LABS เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI (Artificial Intelligence)
 
DAVinCI LABS ทำให้เทคโนโลยี Machine Learning กลายเป็นเรื่องง่ายและทำงานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เทคโนโลยี Machine Learning จึงไม่ได้จำกัดการใช้งานเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป
 
มี User Interface ที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายโดยใช้ Machine Learning
ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใดๆ เพียงแค่คลิกเพื่อปรับพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมก็สามารถสร้างโมเดลที่หลากหลายได้

บริการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล

ในยุคที่ Digital transformation เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อองค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Digital transformation ก็คือ ข้อมูล หลายองค์กรพยายามผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล หรือ Data Driven Business เพราะการตัดสินใจด้วย “ประสบการณ์” ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทันท่วงที เนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และอนุมัติ ซึ่งในระหว่างนั้นพฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังนั้นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลก็คือ Big Data

เรามีความเป็นมืออาชีพในการบริหารข้อมูล (Data Management) แบบครบวงจร ได้แก่

1 ) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เรามีบริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับเบื้องต้นและเชิงลึกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
2 ) การนำเข้าข้อมูล (Data Extraction) หากคุณมีข้อมูลที่อยู่ภายนอก เราช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3 ) การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลผิดปกติในชุดข้อมูลที่จะนำไปใช้งานต่อได้
4 ) การแปลงข้อมูล (Data Transformation) เราช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบและแปลงข้อมูลที่มีความหลากหลายมาอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมได้
5 ) การจัดเก็บข้อมูล (Data Loading) เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลได้ ทั้งในรูปแบบของ Database, Data warehouse, Data Lake
6 ) การย้ายข้อมูล (Data Migration) เรามีบริการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไประบบใหม่ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สามารถตรวจสอบและแจ้งผลของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้
7 ) การแสดงข้อมูล (Data Visualization) เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างรายงาน ไม่ว่าจะเป็น Static report, Dynamic report รวมทั้ง BI report เราก็สามารถให้คำแนะนำและบริการแก่คุณได้
8 ) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เราช่วยคุณสร้างและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น
9 ) การทำนายข้อมูล (Data Prediction) โดยใช้ Auto Machine Learning

โซลูชัน IoT

IoT Solutions

เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชัน IoT สำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงาน รวมถึงระบบบริหารจัดการ Logistics โดยนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อัตโนมัติตามการควบคุมของระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหัวหน้างานสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ในทันที

1.โซลูชัน IoT เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นสถานที่จัดเก็บสินค้า
เราพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสินค้า โดยใช้อุปกรณ์ Handheld สแกน QR Code แล้วส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wifi ให้ระบบค้นหาสถานที่จัดเก็บสินค้า แล้วระบบจะสั่งการให้หลอดไฟ ณ สถานที่จัดเก็บสว่างขึ้นอัตโนมัติ พนักงานจึงมองเห็นได้ทันทีว่าสินค้าจัดเก็บอยู่ที่ใด ช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า และเพิ่มความถูกต้องในการหยิบสินค้า จึงปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น

ความสามารถของระบบ
1) แสดงสัญญานไฟเปิด-ปิด จากการสแกน QR Code
ช่วยให้พนักงานมองเห็นสถานที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างชัดเจน จึงหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้อง

2) เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟสัญญาณ ผ่าน Wifi ได้
ใช้งานสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินสาย LAN จึงดูแลง่าย มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.โซลูชัน IoT ช่วยให้มองเห็นการปฏิบัติงานในพื้นที่
เราพัฒนาระบบบริหารจัดการ Logistics โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยกสินค้าขึ้นรถบรรทุก ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานไปยังอุปกรณ์ไฟสัญญาณของ Patlite ผ่านระบบ Network แบบ Real Time ทำให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานรู้สถานะของการทำงานร่วมกันในทันที ช่วยลดปัญหาการขนสินค้าผิดได้

ความสามารถของระบบ
1) แสดงผลสถานะของการทำงานแบบ Real Time ผ่านอุปกรณ์ไฟสัญญาณ Patlite ทำให้พนักงานและหัวหน้ารับทราบสถานะการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

2) แสดง Progress การปฏิบัติงาน ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานรู้ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

3) แสดงไฟและส่งสัญญาณเสียงเมื่อพบข้อผิดพลาด
ระบบจะแสดงไฟสัญญาณสีแดงและส่งเสียงแจ้งเตือน เมื่อพนักงานนำสินค้าที่ไม่ถูกต้องขึ้นรถ ทำให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถรับรู้ร่วมกัน จึงแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการเกี่ยวกับระบบ AS/400

 
เรามีบริการต่างๆ เกี่ยวกับระบบ AS/400
เราพัฒนาระบบด้วยภาษา RPG และใช้ DB2 บน AS/400 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ IBM และมีบริการ Outsourcing ทั้ง SA และ PG ที่มีทักษะดังกล่าว เราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของ IBM สามารถพัฒนาระบบที่มีคุณภาพสูงได้ในระยะเวลาอันสั้นและให้บริการ Manpower Support โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 ที่มีความสามารถสูง
 

บริการล่ามและแปลภาษา

เรามีบริการแปลเอกสารและล่าม 3 ภาษา
เราให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทยที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และส่งมอบงานตรงเวลา

เนื่องจากในปัจจุบันมีการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาในการสื่อสารเนื่องจากการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งระหว่างแต่ละฝ่ายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนำเสนอ Proposal, การรับฟังข้อกำหนดทางเทคนิค หรือการหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยบริการล่ามแปลภาษาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างแต่ละฝ่าย ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


ทีมงานของเรามีใบรับรองด้านภาษาต่างๆ ดังนี้

  1. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) : N1 และ N2
  2. การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) : J1+ และ J2
  3. คะแนนสอบ TOEIC : 800 ขึ้นไป

และด้วยประสบการณ์ในการแปลเอกสารและล่ามมากกว่า 10 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไอที อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการเงิน เป็นต้น