เกี่ยวกับเรา

เรามี “บริการด้านไอทีแบบครบวงจร”

ธุรกิจหลักของเราคือการให้บริการด้านไอทีที่หลากหลาย เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า พัฒนา Application System ในระบบหลักและระบบปฏิบัติการ บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป (Package System) บริการดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ บริการ IT outsourcing และการติดตั้ง Server และ Network

นอกจากนี้ เรายังมีทีม “Project Coordinator” ที่ซัพพอร์ตได้ทั้งภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ และมีความรู้เชิงลึกด้านไอทีรวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโปรเจคเข้าใจข้อกำหนดทางเทคนิคได้ตรงกัน

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท :บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
วันที่ก่อตั้ง :

13 ปี 0 เดือน 19 วัน

ที่อยู่ :121/30 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ทุนจดทะเบียน :12 ล้านบาท
ประธานบริษัท :โคจิ นาคามูระ
คณะกรรมการบริษัท :System Engineer Director : ภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล
   GA/HR/Accounting Director : โยชิโนริ ซากุราอิ
จำนวนพนักงาน :133 คน (ชาวญี่ปุ่น 3 คน) *ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2566
ติดต่อ :โทรศัพท์ : +662-642-3608, โทรสาร : +662-642-3460
เว็บไซต์ :www.iconext.co.th

สารจากผู้บริหาร

President

โคจิ นาคามูระ

คติพจน์

เราบริหารองค์กรด้วยความมุ่งมั่น มีศักดิ์ศรี และดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม พร้อมทั้งมีส่วนช่วยเหลือสังคม เรามีเป้าหมายที่จะ“พัฒนาบริษัท” โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก ถัดมาคือความสุขของพนักงาน เพื่อผลักดันธุรกิจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์

เราพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้ระบบบริหารจัดการบุคลากรที่ให้รางวัลกับพนักงานที่มีผลงานดี และจัดโปรแกรมการอบรมให้พนักงานเพื่อสร้างกลุ่มคนที่เป็นที่ต้องการของสังคม เราสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง และมุ่งไปสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของพนักงาน เราจะสร้าง “บุคลากรที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง” มีความคิดสร้างสรรค์ และทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความสุขทั้งด้านจิตใจและการดำรงชีวิต

Director System Engineering Division

ภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล

ไอโคเน็กซ์มีพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านไอทีจำนวนมาก เราให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถของพนักงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาและวันส่งมอบที่เหมาะสม และบริการหลังการขาย เราพยายามปรับปรุงคุณภาพของบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังทุ่มเทในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานด้วยการมอบสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย

Director General Affairs Division

โยชิโนริ ซากุราอิ

เรามุ่งหวังให้ไอโคเน็กซ์เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที เราดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับขององค์กร ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ เรายังสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เกิดความเท่าเทียมกันและน่าทำงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานอีกด้วย