บริการพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made

การพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made คืออะไร?

เป็นการสร้างระบบ Business Application ตั้งแต่เริ่มต้น หรือเรียกว่า Scratch สำหรับใช้งานในบริษัท

*Scratch คือการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์โดยไม่ใช้ Source code หรือ Template ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ (อ้างอิงจาก IT Term Dictionary “e-Words”)

~ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา~
เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจเฉพาะในการสร้างระบบที่สามารถสร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ได้

ข้อดีและข้อเสีย
~เปรียบเทียบระหว่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและระบบแบบ Tailor-Made~
【การพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป】
 
   ข้อดี    
การส่งมอบที่รวดเร็ว และการทำงานของระบบที่เสถียร
 • ราคาเหมาะสมหากเป็นซอฟต์แวร์ที่ตรงกับธุรกิจของลูกค้า
 • มีฟังก์ชันอยู่แล้วจึงช่วยลดระยะเวลาดำเนินการ
 • คุณภาพเชื่อถือได้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์มากมายในตลาด
【Tailor-made system development】
 
   ข้อดี    
ได้ฟังก์ชันที่เหมาะสมและใช้ง่านง่าย
 • สามารถสร้างระบบได้อย่างอิสระให้สอดคล้องกับการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
 • สามารถพัฒนาระบบโดยเพิ่มฟังก์ชันที่จำเป็นต่างๆ ได้ตามลำดับ ขึ้นอยู่กับการขยายตัวของธุรกิจ
 • สามารถใช้งานระบบได้ในระยะยาว เพราะระบบถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการทำงาน
   ข้อเสีย    
ข้อจำกัดด้านฟังก์ชันและความสามารถในการปรับขยาย
 • อาจเกิดความเสียเปรียบเนื่องจากใช้งานได้เฉพาะฟังก์ชันที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า หากต้องการปรับแก้ฟังก์ชันพื้นฐาน หรือเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆ
 • ปรับขยายระบบให้เข้ากับการขยายตัวของธุรกิจได้ยาก
   ข้อเสีย    
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนามากกว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายทั่วไป
 • ต้องใช้เวลาพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า
 • อาจต้องใช้เวลากว่าการทำงานจะเสถียร
วิธีการพัฒนาแบบ Tailor-Made
~โมเดลการพัฒนาแบบ Waterfall~
โมเดลนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นเฟสต่างๆ และพัฒนาระบบไปตามลำดับ หากกระบวนการก่อนหน้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถทำกระบวนการถัดไปได้ ดังนั้น ทำให้เรารักษาคุณภาพของสิ่งส่งมอบในกระบวนการก่อนหน้า และลดการย้อนกลับไปทำกระบวนการก่อนหน้า (Rework) ให้น้อยที่สุดได้

<Flow ของโมเดลแบบ Waterfall>

~การสร้างต้นแบบ (Prototype model) ~
โมเดลนี้เป็นวิธีดำเนินโครงการโดยทำกระบวนการซ้ำๆ เพื่อสร้างต้นแบบ จากนั้นผู้ออกแบบและผู้ใช้จะตรวจสอบ และแก้ไขจนได้ต้นแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

<Flow การสร้าง Prototype Model>

<ข้อดีของการสร้าง Prototype Model>
ลดระยะเวลาการส่งมอบและนำไปสู่คุณภาพที่เชื่อถือได้
1) ทำให้เห็นภาพหน้าจอการใช้งานได้ง่ายขึ้น
การเขียนคำอธิบายความต้องการของลูกค้าลงในเอกสาร และคอนเฟิร์มภาพหน้าจอไปพร้อมกับลูกค้า ไม่เพียงช่วยเรื่องการกำหนดฟังก์ชันของระบบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้จัดเรียงปุ่มต่างๆ บนหน้าจอได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ จึงพัฒนาระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
2) ง่ายต่อการจัดการกับ Requirement Change
เราทำการ Design และ Coding ซ้ำๆ ในระหว่างที่คอนเฟิร์มความต้องการของลูกค้า จึงพร้อมรับ Requirement Change ที่จะเกิดขึ้นหลังเข้าสู่เฟส Design และ Implementation ได้ง่ายขึ้น
3) ช่วยลดระยะเวลาขั้นตอน Acceptance Test ได้
การ Coding และ Test ซ้ำๆ ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางเทคนิค และข้อผิดพลาดร้ายแรงต่างๆ ในเฟส Acceptance Test ได้
ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made
~ระบบควบคุมสายการผลิต~
ปรับปรุงข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสายการผลิต
หน้าจอแท็บเล็ตจะแสดงแผนการผลิตและอัตราความสำเร็จของการปฏิบัติงานในรูปแบบ real-time นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายว่าส่วนประกอบใดบ้างที่นำไปประกอบเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และประกอบขึ้นด้วยวิธีการใดโดยใช้ภาพอธิบาย
~ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า~
ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบในขั้นตอนการรับและการส่งสินค้า
การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด
การใช้บาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการรับชิ้นส่วน การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการส่งสินค้า จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ รวมทั้งปรับปรุงความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
การบริหารจัดการพาเลทโดยใช้ RFID
การติด RFID เข้ากับพาเลท ช่วยให้ทราบว่าใครนำพาเลทไปใช้เมื่อใด ทำให้สามารถควบคุมตำแหน่งปัจจุบันและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทเนื่องจากการสูญหายของพาเลทได้
Container loading optimization simulation
การจำลองวิธีการบรรจุสินค้าที่เหมาะสมที่สุดไปยังตู้คอนเทนเนอร์เมื่อจะขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหรือเรือ สามารถลดต้นทุนและความสูญเสียในการขนส่งได้
~การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน~
 

รองรับสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต
รองรับ iOS / Android เวอร์ชันล่าสุด
ดาวน์โหลดได้จาก iTunes และ Google Play