บริการพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made

เราสร้างระบบที่ดีที่สุดด้วยโซลูชัน Tailor-Made

หากลูกค้ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งยากในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายทั่วไปมาปรับใช้ เราสามารถพัฒนาระบบแบบ Tailor-Made ตั้งแต่เริ่มต้นตามความต้องการของลูกค้าได้ และสร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นให้กับลูกค้า ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

เราพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลากหลายด้วยโซลูชัน Tailor-Made สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ระบบที่ใช้กับฝ่ายบริหารจัดการหรือในไลน์การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต และระบบที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการลูกค้าของสถาบันการเงิน
เรานำเสนอและสร้างระบบที่เหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน และคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายของพนักงานในพื้นที่

ตัวอย่างของโซลูชัน Tailor-Made

ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ

เราสร้างระบบที่ดีที่สุดด้วยโซลูชัน Tailor-Made

Inventory Control

 • การบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบออนไลน์
 • การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยบาร์โค้ด
 • การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยวิธีการ FIFO

Production Control

 • การเบิกวัสดุ
 • การบริหารผลการดำเนินงาน
 • การตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • การควบคุมคุณภาพ

Production Planning

 • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)
 • การวางแผนความต้องการกำลังผลิต
 • การจัดตารางการผลิตขั้นสูง

Purchase Order

 • Purchase Request
 • ขั้นตอนการอนุมัติคำสั่งซื้อ
 • ออกใบสั่งซื้อสินค้า
 • PO Tracking

Sales Order

 • การจัดการ Sales Order และ Invoice
 • การบริหารและจัดการสัญญา
 • รายงานวิเคราะห์ยอดขาย
 • การควบคุมราคาขาย

Financial Business

 • คะแนนเครดิต (Credit Scoring)
 • ระบบเรียกเก็บเงิน
 • ระบบให้บริการสมาชิก