บริการให้คำปรึกษาระบบไอที

เรานำเสนอระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
เราทำการสำรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระบบปัจจุบันของลูกค้า แล้วนำเสนอโซลูชันระบบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกรายด้วยความตั้งใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานของเรา เรามี Project Coordinator ที่มีความสามารถทั้งด้านเทคนิคและด้านภาษา จึงรับฟังความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องปราศจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
 
แนวทางการนำระบบมาใช้จากมุมมองที่แตกต่างกัน
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของเราจะให้คำปรึกษาโดยมองจากมุมของลูกค้า แม้จะอยู่ในบริษัทเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังจากการนำระบบมาใช้ก็แตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละตำแหน่ง

หากเราสร้างระบบโดยรับฟังแค่ความคิดเห็นของผู้บริหาร ระบบที่ได้อาจไม่เหมาะสมกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเรารับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้เท่านั้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและการใช้งานระบบ

ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญของเราจะพิจารณาก่อนว่าระบบแบบใดเหมาะสมกับลูกค้าที่สุด จากมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่ง แล้วนำเสนอทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย