โซลูชัน IoT

IoT Solutions

เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชัน IoT สำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้าในโรงงาน รวมถึงระบบบริหารจัดการ Logistics โดยนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อัตโนมัติตามการควบคุมของระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหัวหน้างานสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ในทันที

1.โซลูชัน IoT เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นสถานที่จัดเก็บสินค้า
เราพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสินค้า โดยใช้อุปกรณ์ Handheld สแกน QR Code แล้วส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wifi ให้ระบบค้นหาสถานที่จัดเก็บสินค้า แล้วระบบจะสั่งการให้หลอดไฟ ณ สถานที่จัดเก็บสว่างขึ้นอัตโนมัติ พนักงานจึงมองเห็นได้ทันทีว่าสินค้าจัดเก็บอยู่ที่ใด ช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า และเพิ่มความถูกต้องในการหยิบสินค้า จึงปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น

ความสามารถของระบบ
1) แสดงสัญญานไฟเปิด-ปิด จากการสแกน QR Code
ช่วยให้พนักงานมองเห็นสถานที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างชัดเจน จึงหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้อง

2) เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟสัญญาณ ผ่าน Wifi ได้
ใช้งานสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินสาย LAN จึงดูแลง่าย มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.โซลูชัน IoT ช่วยให้มองเห็นการปฏิบัติงานในพื้นที่
เราพัฒนาระบบบริหารจัดการ Logistics โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยกสินค้าขึ้นรถบรรทุก ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานไปยังอุปกรณ์ไฟสัญญาณของ Patlite ผ่านระบบ Network แบบ Real Time ทำให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานรู้สถานะของการทำงานร่วมกันในทันที ช่วยลดปัญหาการขนสินค้าผิดได้

ความสามารถของระบบ
1) แสดงผลสถานะของการทำงานแบบ Real Time ผ่านอุปกรณ์ไฟสัญญาณ Patlite ทำให้พนักงานและหัวหน้ารับทราบสถานะการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

2) แสดง Progress การปฏิบัติงาน ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานรู้ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

3) แสดงไฟและส่งสัญญาณเสียงเมื่อพบข้อผิดพลาด
ระบบจะแสดงไฟสัญญาณสีแดงและส่งเสียงแจ้งเตือน เมื่อพนักงานนำสินค้าที่ไม่ถูกต้องขึ้นรถ ทำให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถรับรู้ร่วมกัน จึงแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ