DAVinCI LABS

Automated Machine Learning

Automated Machine Learning (Auto ML)  เป็นกระบวนการที่นำ Machine Learning ไปใช้งานกับปัญหาในชีวิตจริงแบบอัตโนมัติ Auto ML ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การนำ Data Set เข้าสู่ระบบไปจนถึงการสร้างโมเดล Machine Learning ที่นำไปใช้งานจริงได้ จึงมีการนำ Auto ML ไปใช้เป็นโซลูชันแบบ AI เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ในการประยุกต์ใช้ Machine Learning ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติขั้นสูงของ Auto ML ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ML สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล Machine Learning และเทคนิคต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ นอกจากนี้ การทำให้กระบวนการที่ใช้ Machine Learning ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปโดยอัตโนมัติมีข้อดีคือ ช่วยสร้างโซลูชันที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพดีกว่าโมเดลที่ออกแบบเอง

DAVinCI LABS เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI (Artificial Intelligence)

DAVinCI LABS ทำให้เทคโนโลยี Machine Learning กลายเป็นเรื่องง่ายและทำงานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เทคโนโลยี Machine Learning จึงไม่ได้จำกัดการใช้งานเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป

คุณสมบัติ

ได้รับการยืนยันจากธุรกิจต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

ประสิทธิภาพและความเสถียรของ DAVinCI LABS ได้รับการพิสูจน์แล้วในการใช้งานจริง เช่น ธุรกิจธนาคาร ประกันภัย บัตรเครดิต และบริษัทหลักทรัพย์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ DAVinCI LABS ได้กับหลากหลายธุรกิจและหลากหลายวัตถุประสงค์

ซัพพอร์ตอย่างใกล้ชิดเพื่อความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

เรามีบริการ Quick Win Consultancy ที่ให้ Data Scientist ผู้มีประสบการณ์จริงของเราช่วยซัพพอร์ตลูกค้า จึงสามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการนำระบบมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ทำ Data Pre-processing ให้อัตโนมัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำเข้าระบบ ซึ่งใน DAVinCI LABS มีกระบวนการเตรียมข้อมูลให้อัตโนมัติ เช่น จัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป (Missing value) ข้อมูลที่ผิดปกติ (Outlier) เลือกประเภทของตัวแปร (Variable selection) และแปลงข้อมูลต่างๆ (Transform data)

UX/UI ที่ออกแบบมาราวกับมีนักวิเคราะห์ข้อมูลคิดไว้ให้

เราใช้เวลาหลายปีในการศึกษากระบวนการสร้างโมเดลของนักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาและออกแบบ UI เฉพาะของ DAVinCI LABS ขึ้นมา เพียงแค่คุณทำงานตาม UI นี้ ก็สามารถสร้างโมเดล ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์เปรียบเทียบ และรายงานผลได้ง่ายๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายด้วยอัลกอริทึมที่หลากหลาย

สามารถสร้างโมเดลการทำนายที่มีประสิทธิภาพด้วย Algorithm ของ Machine Learning ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใดๆ (No coding) เพียงแค่คุณคลิกทำตามขั้นตอน 2-3 ครั้งเท่านั้น คุณก็สามารถสร้างโมเดลได้ด้วยตัวเอง

เจาะกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น จากการทำ Auto Clustering

Auto Clustering ช่วยสร้าง Business Rule ที่หลากหลายจากรูปแบบของข้อมูลที่ซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ภายใน Big Data ได้ภายในหนึ่งวัน

AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลให้ดีที่สุดด้วยการปรับจูนอัลกอริทึมอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้หลักการ Ensemble ในการรวมโมเดลที่หลากหลาย และเลือก Champion Algorithm โดยใช้ AI

DAVinCI LABS เข้าใจความต้องการขององค์กร

Machine Learning Solution ส่วนใหญ่ สามารถสร้างโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ไม่อาจอธิบายปัจจัย (Factor) ที่มีผลต่อการสร้างโมเดลได้ จึงเป็นเรื่องยากในการนำไปใช้ในธุรกิจ ในขณะที่ DAVinCI LABS ให้ความสำคัญในการอธิบายผลลัพธ์จากการสร้างโมเดล จึงออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าใจ Factor ในการสร้างโมเดลได้ง่าย เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ หรือหากต้องการนำโมเดลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ก็สามารถเรียกผ่าน JAVA Library ที่เราเตรียมไว้ให้

มี User Interface ที่ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายโดยใช้ Machine Learning
ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใดๆ เพียงแค่คลิกเพื่อปรับพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมก็สามารถสร้างโมเดลที่หลากหลายได้
ใช้งานง่าย

ใข้งานง่าย เพียงมี “ความรู้ทางธุรกิจ”
โดยทั่วไปงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Machine Learning จำเป็นต้องมีความเข้าใจใน 3 สาขา ได้แก่ “การเขียนโปรแกรม” “สถิติ” และ “ความรู้ทางธุรกิจ” ซึ่งการที่จะมีความชำนาญทั้ง 3 สาขานั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่ DAVinCI LABS ได้ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทั้งความชำนาญด้าน “การเขียนโปรแกรม” และ “สถิติ” แล้ว ดังนั้น เพียงแค่คุณมีความรู้ทางธุรกิจ ก็สามารถสร้างโมเดลและวิเคราะห์ข้อมูลเองได้ด้วย DAVinCI LABS

ทำนายอนาคตเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเป็นงานที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ Data Scientist ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มีจำนวนน้อยมาก

DAVinCI LABS ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้ Business Knowledge ของตน สร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเองได้อย่างรวดเร็ว ลดการพึ่งพา Data Scientist

DAVinCI LABS เป็นโซลูชัน Automated Machine Learning ที่นำความรู้ด้าน Data Science ทั้งหมดมาใช้ จึงสร้างโมเดล AI และทำ Auto Clustering ให้อัตโนมัติ

 1. การอัปโหลดข้อมูล
  รองรับการดึงไฟล์ข้อมูล (Structured data) จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกได้
 2. การทำ Data Pre-processing
  รองรับการแปลงข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับ Machine Learning ได้อัตโนมัติ
 3. การเรียนรู้อัลกอริทึมและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์
  ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ไม่ยุ่งยากในการปรับพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม เพียงคลิกเดียวก็สามารถสร้างโมเดลที่หลากหลายได้
 4. การสร้างโมเดลการทำนายและรายงาน
  รองรับการดึงผลการทำนายในรูปแบบ JAVA Library โดยอัตโนมัติ ทั้งยังนำไปเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ในองค์กรได้แบบ real-time
โมเดลการทำนายของ DAVinCI LABS

ระบบจะดูแนวโน้มข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มและสร้างโมเดลการทำนายให้อัตโนมัติ

 1. Prediction Model: ทำนายความน่าจะเป็นในอนาคต เช่น พฤติกรรมของแต่ละบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 2. Cluster Set: จัดกลุ่มข้อมูลที่มีคุณลักษณะพิเศษ และมีเงื่อนไขสัมพันธ์กับเป้าหมายการทำนายโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มธุรกิจธนาคาร

เรามีลูกค้าหลากหลายธุรกิจในประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจธนาคาร ซึ่ง DAVinCI LABS จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในทุกขั้นตอนของการให้สินเชื่อ ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไร และผลสำเร็จให้กับฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่การดึงดูดลูกค้า (Marketing) การคัดกรองสินเชื่อเบื้องต้นโดยใช้ Credit Scoring, การตรวจสอบพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้า และการติดตามทวงถามหนี้ (Debt Collection)

*คุณสามารถใช้งาน DAVinCI LABS ได้โดยไม่มีข้อจำกัด หากต้องการสร้างโมเดลการทำนายจากการวิเคราะห์รูปแบบ เช่น การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment), การตรวจจับการทุจริต (Fraud detection), การตลาดที่มีเป้าหมายจากการวิเคราะห์พฤติกรรม/ลักษณะของลูกค้า, การทำนายลักษณะลูกค้าที่กำลังจะยกเลิกบริการ (Churn prediction), การทำนายความผิดปกติของเครื่อง (Failure prediction), การทำนายคำร้องเรียน และประสิทธิภาพการดำเนินงาน