บริการเกี่ยวกับระบบ AS/400

 
เรามีบริการต่างๆ เกี่ยวกับระบบ AS/400
เราพัฒนาระบบด้วยภาษา RPG และใช้ DB2 บน AS/400 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ IBM และมีบริการ Outsourcing ทั้ง SA และ PG ที่มีทักษะดังกล่าว เราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของ IBM สามารถพัฒนาระบบที่มีคุณภาพสูงได้ในระยะเวลาอันสั้นและให้บริการ Manpower Support โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 ที่มีความสามารถสูง
 

บริการเกี่ยวกับระบบ AS/400

เรามีบริการต่างๆ เกี่ยวกับระบบ AS/400
เราสามารถพัฒนาระบบประเภท Mission-Critical บนสภาพแวดล้อมของ IBM AS/400
และยังมีบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตระบบ AS/400 อีกด้วย
 

 

ลดขนาดเมนเฟรมตามความจำเป็น

เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทดำรงอยู่ได้

ด้วยเหตุนี้ ระบบไอทีที่จะรองรับธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการปรับขยายและมีความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีความน่าเชื่อถือและความทนทานสูงแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมนเฟรมถือเป็นหนึ่งในระบบที่เสถียรที่สุด ปัจจุบันจึงมี Business Application จำนวนมากทำงานอยู่บนเมนเฟรม ยิ่งไปกว่านั้น สินทรัพย์ต่างๆ ที่อยู่บนเมนเฟรม ไม่ได้มีเพียงแอปพลิเคชันจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังมีความรู้ทางธุรกิจอีกมากมายซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กรด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบที่พัฒนาบนเมนเฟรมจะรับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือได้ แต่ก็มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ยาก มีปัญหาในการรักษาวิศวกรระบบไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาค่าบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูงได้

ในทางกลับกัน ระบบเปิดจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จึงสามารถสร้างระบบได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นได้ตามความจำเป็น

เราย้าย Business Application ของลูกค้าออกจากเมนเฟรมเพื่อนำไปสร้างใหม่บนแพลตฟอร์มแบบเปิด โดยไม่ทำให้ความรู้ทางธุรกิจที่เป็นสินทรัพย์ของลูกค้าสูญหายไป

เมนเฟรมและระบบเปิดทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหา

เราย้าย Business Application ออกจากเมนเฟรม แล้วใช้เวลาช่วง Maintenance สร้างระบบใหม่บนแพลตฟอร์มแบบเปิดเช่น Java

การสร้างระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความสามารถในการผลิต และลดต้นทุนของทั้งองค์กรได้