Microsoft 365 Copilot ผู้ช่วยใหม่ที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

Microsoft365 copilot

Microsoft 365 Copilot คือฟีเจอร์ที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Microsoft 365 เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams เป็นต้น

Microsoft 365 Copilot ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในองค์กร และได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023 ทั้งนี้ Copilot ใช้ความสามารถขั้นสูงของโมเดลภาษา GPT-4 จาก OpenAI ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น

ตัวอย่าง Microsoft 365 Copilot ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Microsoft 365 ดังนี้

แอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับ Copilot
 • Word: ร่างเอกสารให้ครั้งแรก และเพิ่มเนื้อหา รวมถึงปรับภาษาในเอกสารที่มีอยู่
 • Excel: สร้างตารางจากโครงสร้างที่กำหนด สร้างกราฟจากข้อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์ ข้อมูล แนะนำสูตรที่เหมาะสมกับคำถาม
 • PowerPoint: สร้างสไลด์จากเนื้อหาที่กำหนด แนะนำโครงร่าง แสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ปรับปรุงหรือย่อเนื้อหาให้กระชับ จัดรูปแบบสัญลักษณ์ให้เหมาะสม เช่น ปรับ bullet
 • Outlook: คัดแยกอีเมล จัดการหัวข้ออีเมลที่ซับซ้อนให้ทำความเข้าใจง่าย ปรับปรุงภาษาในการสร้างหรือตอบกลับอีเมลให้สั้นกระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • Teams: สรุปเนื้อหาการประชุม จัดระเบียบประเด็นการสนทนา ตอบคำถามสิ่งที่พลาดไปในหัวข้อสนทนาโดยไม่ขัดจังหวะการสนทนา สรุปข้อดีข้อเสียในการสนทนา สรุปหัวข้อที่ประชุม กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

โครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft 365 copilot

โครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft365 Copilot
 1. ส่งคำสั่งของผู้ใช้งานจากแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ไปยัง Copilot
 2. Copilot ทำการประมวลผล
 3. Copilot ปรับ prompt ให้ใหม่จากบริบท แล้วส่งไปให้ Large Language Model (LLM) ประมวลผล
 4. รับการตอบกลับจาก LLM
 5. Copilot ทำการตรวจเช็ค
 6. Copilot ส่งผลกลับไปยังแอปพลิเคชัน Microsoft 365

ประโยชน์ของ Microsoft Copilot ในทางธุรกิจ

 1. ช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงาน ลดระยะเวลาในการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีมหาศาล และกระจัดกระจายกันอยู่หลายที่ โดยตั้งอยู่บนความปลอดภัยระดับองค์กร
 2. ช่วยลดเวลาในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft ให้สั้นลง เช่น การสร้างสไลด์ของ MS PowerPoint
 3. ลดต้นทุนด้านบุคลากร เช่น Copilot ช่วยสรุปและถอดรายงานการประชุมบน MS Teams แทนคนได้อัตโนมัติ
 4. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ เช่น เขียนสูตร หรือสร้างแผนภูมิใน MS Excel
 5. ช่วยให้การเขียน Email ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เนื่องจากสามารถเขียน แปลภาษา ตลอดจนปรับโทนของข้อความให้ดูเข้ากันมากขึ้น

ราคาของ Copilot สำหรับ Microsoft 365 รายเดือนอยู่ที่ 30 USD ต่อผู้ใช้งาน เป็นการสมัครใช้งานแบบหนึ่งปี ส่วนราคารายปีอยู่ที่ 360 USD ต่อผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้อีเมล Microsoft 365 ขององค์กร สามารถเรียกใช้ Copilot ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Microsoft ได้โดยตรง

บทความที่น่าสนใจ:

GitHub Copilot เครื่องมือช่วยงานนักพัฒนาระบบ

แนวทางการนำ ChatGPT มาช่วยงานสำหรับสายงานการพัฒนาซอฟต์แวร์

ที่มา

https://www.fusionsol.com/blog/microsoft-copilot/

https://www.9experttraining.com/

https://medium.com/

https://www.microsoft.com/

  wpChatIcon