GitHub Copilot เครื่องมือช่วยงานนักพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานแทนมนุษย์ โดยครอบคลุมเทคนิคที่หลากหลาย ตั้งแต่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ บนโลก ตลอดจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ และสิ่งต่างๆ ได้โดยการเรียนรู้ ใช้เหตุผล แก้ไขปัญหา หรือแม้กระทั่งเข้าใจอารมณ์ของสิ่งมีชีวิต

ปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทกับแทบทุกอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่นักพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถนำ AI มาช่วยทำการเขียนโปรแกรม การใช้ AI จะช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม และลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย AI ที่เป็นเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือ GitHub Copilot

GitHub Copilot คือเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาทำการเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI พัฒนาโดย GitHub โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท OpenAI ซึ่งเครื่องมือนี้ได้ออกแบบมา เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาโปรแกรม โดยใช้วิธีการให้คำแนะนำ และเติมโค้ด หรือข้อความอัตโนมัติให้กับนักพัฒนา ขณะที่กำลังเขียนโค้ดอยู่ด้วยเครื่องมือของตัวเอง วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้ก็เพื่อเพิ่มผลผลิต และช่วยเหลือนักพัฒนาให้เขียนโค้ดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

GitHub Copilot Working Model
ภาพจาก towardsdatascience.com

Copilot ใช้โมเดล machine learning ที่ได้รับการเทรน โดยใช้โค้ดสาธารณะจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บน GitHub บนอินเทอร์เน็ต โดยจะแนะนำตัวอย่างโค้ด ความคิดเห็น หรือแม้แต่ช่วยนักพัฒนาเขียนโค้ด GitHub Copilot รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำเสนอคำแนะนำโค้ดอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเขียนโค้ดของนักพัฒนา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักพัฒนาควรระวังคือ ถึงแม้ว่า GitHub Copilot จะมีประโยชน์มากมาย แต่ทุกอย่างนั้นย่อมมีข้อเสีย โค้ดที่ทาง Copilot แนะนำให้นั้น นักพัฒนายังคงต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง ปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของโปรเจ็กต์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงกับสิ่งที่เราต้องการ

ข้อดีของ Copilot

  1. สามารถแนะนำการเขียนโค้ดให้กับนักพัฒนาได้แบบทันที และรวดเร็ว
  2. ลดการค้นหาโค้ดจากอินเทอร์เน็ต
  3. มี AI ที่เรียนรู้สไตล์การเขียนโค้ดของผู้ใช้งาน เพื่อจะได้แนะนำให้ใกล้เคียงกันและเป็น style เดียวกัน ตลอดจนนำไปเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาตัว AI ต่อไป
  4. ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม ทำให้ไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออื่นประกอบ
  5. รองรับหลากหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, dotNET, JAVA และในอนาคตคาดว่าจะรองรับมากยิ่งขึ้น

Copilot เหมาะกับนักพัฒนาแบบไหน

  • มีความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ

การสื่อสารกับ Copilot นั้นจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และทำให้ AI เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร แต่ในอนาคตคาดว่าจะรองรับภาษาอื่นได้

  • มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมพอสมควร

หลังจากที่ทาง Copilot แนะนำโค้ดให้กับเราแล้ว เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  • เข้าใจตัว Copilot

เราต้องรู้ว่า AI สามารถช่วยเราตรงจุดไหนได้บ้าง เนื่องจากปัจจุบัน AI ยังไม่สามารถทำงานแทนเราได้ทั้งหมด

  • ชัดเจนในความต้องการ

ถ้าเราต้องการอะไรเราก็สามารถพิมพ์บอก Copilot ได้เลย แต่ถ้าไม่ชัดเจน AI ก็อาจจะแนะนำได้ไม่ตรงกับที่เราต้องการ ทำให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ

บทสรุป

GitHub copilot เป็น AI ที่ช่วยนักพัฒนาโปรแกรมในการเขียนโค้ด รองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมได้ ทำให้ไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออื่นประกอบ แต่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเข้าใจหลักการทำงานหรือความสามารถของ AI ว่าจะช่วยอะไรเราได้บ้าง และหลังจากได้รับคำแนะนำแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าโค้ดที่ได้รับคำแนะนำมา สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ

ที่มา:

https://puuga.medium.com

https://www.somkiat.cc

https://towardsdatascience.com

ภาพจาก: freepik