แนวทางการนำ ChatGPT มาช่วยงานสำหรับสายงานการพัฒนาซอฟต์แวร์

ChatGPT เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ พัฒนาโดยบริษัท OpenAI โดยรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2021 จากนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์ได้นำข้อมูลที่รวบรวมมาเรียนรู้เชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ทำให้สามารถสร้างการตอบสนองด้วยภาษาธรรมชาติต่อผู้ใช้บริการ

โดยระบบจะทำความเข้าใจคำถามที่ผู้ใช้ต้องการถาม แล้วค้นหาคำตอบหรือประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้คำตอบและส่งไปยังผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้ยังมีคำถามเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำถามก่อนหน้านี้ได้ เสมือนการคุยกับมนุษย์จริงๆ ที่มีการโต้ตอบกันไปมา

โปรแกรม ChatGPT

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถนำเอา ChatGPT มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เราส่งข้อความไปสอบถามระบบ ChatGPT ก็จะประมวลผลคำถามและค้นหาคำตอบ จากนั้นนำมาประมวลผลเป็นภาษาธรรมชาติเพื่อตอบคำถามให้แก่ผู้ใช้บริการ

ChatGPT สามารถนำมาช่วยงานของนักพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. ใช้เขียนโปรแกรมบางส่วน เราสามารถใช้ ChatGPT ช่วยเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ได้ เช่น สั่งให้ช่วยเขียนโปรแกรมเข้ารหัส ถอดรหัสโดยใช้ภาษา JAVA
  2. ช่วยแปลง source code ของโปรแกรมจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น เรามี source code เป็น JAVA สามารถให้ ChatGPT ช่วยแปลงเป็นภาษา Python หรือภาษาอื่นได้
  3. ช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม เช่น เรามีฟังก์ชันที่เกิดปัญหาอยู่ สามารถให้ ChatGPT ช่วยวิเคราะห์ bug จาก source code ของฟังก์ชันนั้นได้
  4. ช่วยเขียน comment ของโปรแกรมที่คนอื่นเขียนขึ้น เพื่อลดเวลาการทำความเข้าใจ หรือเรียนรู้การทำงานของฟังก์ชันงานนั้นๆ
  5. ใช้อธิบาย step การทำงานต่างๆ เช่น เราต้องการเช็คอิน source code ขึ้น Git ทาง ChatGPT ก็สามารถแนะนำเป็น step by step ได้ว่าเราควรจะเริ่มอย่างไร
  6. ให้ช่วยแนะนำฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการวันที่ ตัวเลข หรือตัวแปรต่างๆ
  7. ใช้เป็นที่ปรึกษาในการเลือก tools สำหรับพัฒนาโปรแกรมได้ เช่น เราอยากได้ระบบที่ต้องการการทำงานที่รวดเร็ว ควรใช้ tools อะไรในการพัฒนา หรือถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลหลักพันล้าน เราควรใช้ database อะไรดี เราก็สามารถสอบถามจาก ChatGPT ได้

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสามารถของ ChatGPT เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย ตามที่เราคิดหรือจินตนาการ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตั้งคำถามของเรา ถ้าเราสามารถตั้งคำถามได้ดี คำตอบก็จะตรงกับที่เราต้องการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เราได้คำตอบมาแล้ว สิ่งที่เราควรทำต่อคือ ตรวจสอบคำตอบที่ ChatGPT ตอบมาว่าตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ ถ้ายังไม่ตรง ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงกับที่เราต้องการที่สุดและนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวอย่างการถามตอบของ ChatGPT

ข้อสรุป

ChatGPT เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ChatGPT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆ อาทิเช่น ช่วยเขียน source code, ช่วยแนะนำ solution ที่เหมาะสม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาซอฟต์แวร์

อย่างไรก็ตาม ChatGPT จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งคำถามได้ถูกต้อง เพราะ ChatGPT ก็เปรียบเสมือนกับคนที่มีข้อมูลจำนวนมากคนหนึ่งที่เราสามารถพูดคุยด้วย เพื่อจะสอบถามสิ่งที่เราต้องการได้ แต่เราก็ต้องสื่อสารกับ ChatGPT ให้ชัดเจนเช่นกันว่าเราต้องการอะไร

ภาพประกอบ: www.freepik.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

“FraudGPT” จุดเริ่มต้นของยุคแห่งความเสี่ยงดิจิทัลครั้งใหม่