EDPOOL การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด

EDPOOL (อีดีพูล) คือระบบ E-learning หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง เป็นระบบที่นำการเรียนการสอนมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ EDPOOL ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้สอนไม่จำเป็นต้องสอนในห้องเรียน อีกทั้งยังสามารถนำเสนอไอเดียการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ในขณะที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการได้อย่างง่ายดาย EDPOOL จึงเป็นระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ที่ไม่มีขีดจำกัดเรื่องของสถานที่ และเวลา ง่ายต่อการใช้งาน

EDPOOL มีประโยชน์กับใครบ้าง

  1. สถานศึกษา: เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน จึงเป็นโอกาสดีอย่างมากที่สถานศึกษาจะนำระบบ EDPOOL มาปรับใช้กับร่วมกับการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผู้สอนสามารถนำเสนอวิธีการสอนได้หลากหลายและยังสามารถสื่อสารออนไลน์กับผู้เรียนได้อย่างสะดวกราวกับเรียนในห้องเรียน
  2. องค์กร: การนำระบบ EDPOOL มาใช้ในองค์กร ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น
  3. บุคคลทั่วไป: การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ใด ทำงานอะไร เพียงแค่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ

ทำไมคุณควรเลือกใช้ EDPOOL

  1. สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์เพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้
  2. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ผู้สอนสามารถนำเสนอบทเรียนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ รูปภาพ เสียง กราฟฟิก ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนเองได้ตามต้องการ อาจจะข้ามบทเรียนที่ไม่ต้องการ หรือย้อนกลับมาเรียนซ้ำเพื่อทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
  4. มีช่องทางให้ผู้เรียนกับผู้สอนสามารถติดต่อกันได้โดยไม่จำเป็นต้องพบหน้ากัน เมื่อผู้เรียนเกิดคำถามและต้องการติดต่อกับผู้สอนสามารถทำได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางการคอมเมนต์

EDPOOL ทำอะไรได้บ้าง

1. ระบบรองรับการจัดเนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างวิธีการต่างๆ เพื่อนำเสนอ โดยไม่จำเป็นต้องมีกระดาษ กระดานดำ หรือห้องเรียน เพียงแค่สร้างคอรส์ นำข้อมูลที่ต้องการสอนเข้าระบบ เรียงลำดับบทเรียน กำหนดเกณฑ์การผ่านบทเรียนของแต่ละคอรส์ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์อย่างมืออาชีพได้

2. รองรับการเก็บและแสดงข้อมูลการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษา ได้แก่ ไทยและอังกฤษ ทำให้ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ส่วนใดของโลกก็สามารถเรียนรู้ผ่าน EDPOOL ได้อย่างง่ายดาย

3. รองรับการสร้างบทเรียนหลากหลายรูปแบบทั้งวิดีโอ, รูปภาพ, PDF, ออกใบรับรองการเรียนจบหลักสูตร (Certificate), ทำข้อสอบในบทเรียน เช่น Quiz, Pre-test/Post-test ในรูปแบบ Multiple choice/Check box และบทความ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียการนำเสนอของผู้สอน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากการเรียนรู้ผ่านระบบ EDPOOL

4. เก็บข้อมูลการเข้าเรียนและความคืบหน้าของเนื้อหาแต่ละบทเรียน เมื่อผู้เรียนเลือกและเข้าสู่บทเรียนที่ต้องการ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนให้โดยอัตโนมัติ

อีกทั้งระบบยังสามารถเก็บบันทึกและแสดงความคืบหน้าของการเรียนในแต่ละบทเรียน เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ผู้เรียนจะสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องหรือสามารถเลือกเรียนบทเรียนที่เคยเรียนไปแล้วได้ตามด้องการ

5. ระบบ EDPOOL ออกแบบมาให้รองรับการวัดความสามารถของผู้เรียน โดยสามารถทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยข้อสอบก่อน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เพื่อให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

6. มีระบบรองรับการซื้อขายคอร์สและแจ้งการชำระเงินของผู้ที่สนใจลงเรียน ผู้สอนสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมของแต่ละคอร์ส เมื่อผู้เรียนสนใจและเลือกคอรส์ที่ต้องการเรียนได้แล้ว ระบบจะมีขั้นตอนการแจ้งชำระเงินแก่ผู้ลงเรียน และเมื่อชำระเงินเรียบร้อย ผู้เรียนก็สามารถเริ่มเรียนได้ทันที

EDPOOL การเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร คุณก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ EDPOOL ทำให้การสอนและการเรียนรู้ เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ EDPOOL สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ thaisales@iconext.co.th