Application สำหรับองค์กรในยุค Hybrid และ WFH

Hybrid working คือรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศ และการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับลักษณะงานที่สามารถทำที่ไหนก็ได้ (Work from anywhere)

วันนี้ iCONEXT ขอนำเสนอแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมสำหรับองค์กรที่มีรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid และ Work From Home (WFH)

1. ระบบบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน (Time Attendance System)

ระบบนี้จะช่วยให้พนักงานลงเวลาเข้าออกงานได้สะดวกทั้งจากสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค องค์กรก็สามารถดูเวลาเข้าออกของพนักงานได้แบบ Realtime

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานที่ที่พนักงานลงเวลา ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังบริษัทลูกค้า ในกรณีที่องค์กรมีหลายสาขา ก็สามารถกำหนดเวลาเข้าออกงานของแต่ละสาขาได้อย่างอิสระ ช่วยแบ่งเบาภาระงานของแผนกบุคคลได้

หากสนใจอยากทราบรายละเอียดของระบบ Time Attendance System สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน

2. ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference Application)

ในปัจจุบันมี Conference Application หลากหลายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Microsoft Teams, Skype หรือ Slack ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานที่อยู่ต่างสถานที่กันเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้

3. ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ (E-Document Control System)

ในช่วง 2-3 ปีหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 หลายองค์กรได้มองหาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ Electronics มากขึ้น เนื่องจากต้องการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารจากรูปแบบเดิมที่เป็นกระดาษมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์แทน

E-Document Control System เป็นระบบที่จะช่วยจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย  ป้องกันการสูญหาย รวมทั้งกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานแต่ละแผนกได้ ซึ่งระบบจัดเก็บเอกสารนี้ไม่จำกัดเพียงแค่รูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น แต่ยังรองรับไฟล์ PDF, Excel, PowerPoint และรูปภาพต่างๆด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถจัดเก็บและค้นหาเอกสารได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ออฟฟิศเท่านั้น

หากสนใจอยากทราบรายละเอียดของระบบ E-Document Control System สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

4. ระบบจัดการและควบคุมโครงการ (Project Management System)

การทำงานแบบ WFH หรือ Hybrid นั้น แน่นอนว่าจะทำให้สมาชิกในทีมเจอหน้ากันน้อยลง การจัดการโครงการต่างย่อมไม่สะดวกสบายเหมือนเดิม ดังนั้นเราจึงขอแนะนำ Application ในหมวดนี้เพื่อช่วยจัดการงานและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Application เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานแบ่งงานเป็นส่วนๆ กำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบได้อย่างเป็นขั้นตอนและยังสามารถแสดงความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบได้อีกด้วย ตัวอย่าง Application ที่แนะนำได้แก่ Trello, JIRA, GitLab

5. ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature System)

แน่นอนว่าเมื่อทำงานแบบ WFH หรือ Hybrid ย่อมหนีไม่พ้นการต้องเซ็นเอกสารแบบออนไลน์ หรือการเซ็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่าง Application ที่แนะนำ เช่น SignNow, HELLOSIGN, Easy Sign เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การทำงานนอกออฟฟิศสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บางระบบยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เช่น ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ ช่วยลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเก็บและทำลายเอกสาร จึงเหมาะกับองค์กรที่มีนโยบาย Paperless เป็นอย่างมาก

ภาพจาก freepik.com