Work from home ในแบบของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Work from home (WFH) เป็นแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการทำงานระยะไกล (Work Remotely) ซึ่งหมายถึงการทำงานจากที่บ้านของพนักงาน โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน จึงส่งผลให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยในปัจจุบันทางบริษัทต่างๆ ก็เริ่มมีการเสนอวิธีการทำงานจากที่บ้านให้กับพนักงานมากขึ้น

แน่นอนว่า Software Developer ก็มีการทำงานในรูปแบบของ Work From Home ด้วยเช่นกัน การทำงานที่บ้านมีข้อดีเช่น ช่วยลดความเสี่ยงในการออกจากบ้าน ในสถาการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า WFH ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ทั้งการประชุมวางแผนในการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการติดตามงาน

โดยบทความนี้ iCONEXT จะพามาดูกันว่าการทำงานที่บ้านของเหล่า Software Developer มีตัวช่วย และมีวิธีการทำงานกันอย่างไร

ถึงตัวห่างไกล แต่ไม่ห่างกันด้วย Meeting tool ที่ทำให้สามารถพบปะและทำงานร่วมกัน โดยสามารถพูดคุยด้วยเสียง วิดีโอ ข้อความ และการนำเสนอแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า การประชุมทางวิดีโอ (Video Conference)

ตัวอย่างเช่น Microsoft Teams ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่น

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 300 คน และสามารถประชุมได้นานสุด 8 ชั่วโมง
 • อนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้ามาใช้งาน หรือควบคุมหน้าจอนำเสนอของเราได้

หลังจากประชุมวางแผนโดยใช้ การประชุมทางวิดีโอ (Video Conference) กันแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานกัน

Code เยอะ แต่ไม่มั่วด้วย Source Control หรือ Version Control  ที่ช่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแก้ไข Source Code และช่วยแบ่ง Version ให้ Code

ตัวอย่างเช่น GitLab ซึ่งเป็น Software ที่ช่วยในการจัดเก็บ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Source Code ในแต่ละโปรเจค (Git Repository) ซึ่งสามารถช่วยจัดการได้หลายอย่างมาก เช่น

 • จัดการ Project หรือ Repository
 • สามารถแจ้ง และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • สามารถเขียนข้อมูลที่เป็นความรู้ไว้สำหรับการทำโปรเจค

ขอแนะนำให้ใช้ GitLab ร่วมกับ Git Extension เพื่อช่วยให้การจัดการ และการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทำได้สะดวก และเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งในการใช้งานด้วยตัวเอง

ทำงานตาม Step แบบมี style ด้วยการทำ Kanban Board GitLab ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยในการจัดการงานตามแผนที่วางได้อีกด้วย นั่นก็คือ Issue Board ซึ่งเป็นฟังก์ชันมีความน่าสนใจเช่น

 • สามารถสร้างรายการของงานที่ต้องทำ เพื่อให้ทุกคนในทีมงานเห็นภาพร่วมกันและแบ่งงานกันทำได้
 • ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถเห็นได้ทันทีว่างานต่างๆ ดำเนินไปอย่างไรตลอดกระบวนการ
 • สามารถกำหนด และเรียงตามความสำคัญของงานแต่ละขั้นได้ เพื่อให้ทีมงานโฟกัสกับงานที่ต้องทำให้เสร็จตามลำดับ

สุดท้ายนี้ iCONEXT ก็ขอฝากเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการทำงานที่บ้านกันสักหน่อย

โดยเริ่มจากการเลือกพื้นที่การทำงานให้เหมาะสม ซึ่งควรประกอบด้วย

 • ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ใช้ในการพักผ่อน เช่นไม่นำงานไปทำบนที่นอน
 • ไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิในการทำงาน
 • จัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น จัดแสงสว่างที่เหมาะสม ความสูงของโต๊ะและเก้าอี้มีระดับที่เหมาะสมกัน

การจัดเวลาการทำงาน ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งก็ควรจะทำให้เหมือนการทำงานปกติ เช่น

 • ทำงานในระหว่างเวลาเข้าและเลิกงาน
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน ในเวลาพักกลางวัน

และข้อสุดท้ายคือไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดย

 • รายงานความคืบหน้า หรือปัญหาที่เจอกับเพื่อนร่วมงานตามความเหมาะสม
 • มีการพูดคุย หรือประชุมกันผ่าน Video Conference เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันทำให้เราออกนอกบ้านได้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางไปทำงานด้วย ดังนั้นการทำงานจากที่บ้านก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้การทำงานของเรายังคงดำเนินต่อไปได้

ในบทความข้างต้นอาจจะเป็นแนวทางในการทำงานของเหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่อาชีพอื่นๆ ก็สามารถนำบางส่วนไปปรับใช้ได้ด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “iWORK” ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก และสถานที่ทำงานของพนักงาน รองรับการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) หรือนอกสถานที่