ใช้โซลูชัน IoT ช่วยให้ “มองเห็นการปฏิบัติงานในพื้นที่”
ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจคลังสินค้า
และการใช้ Robotic Process Automation (RPA)

IoT = “Internet of Things” (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) เป็นโซลูชันที่รวมเอาฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์และเครื่องมือ) และอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกัน ในช่วงที่ผ่านมานี้ บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยมีการนำ IoT เข้าไปใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานและโรงงานมากขึ้น

บริษัท iCONEXT ร่วมกับบริษัท PATLITE ผู้ผลิตอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือน จึงขอนำเสนออุปกรณ์และโซลูชัน IoT ที่ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจต่างๆในประเทศไทย ในบทความครั้งนี้จะแนะนำตัวอย่างการใช้โซลูชัน IoT แยกตามประเภทธุรกิจและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

1. อุตสาหกรรมการผลิต: ระบบควบคุมการผลิตในกระบวนการประกอบชิ้นส่วน

วิธีการป้องกันข้อผิดพลาดในการประกอบชิ้นส่วน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT กับระบบควบคุมการผลิต หากเกิดความผิดพลาดในสายการผลิต ไฟแสดงสถานะจะแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ เราพัฒนาระบบให้แสดงภาพถ่ายของชิ้นส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยิบเพื่อนำไปประกอบ พร้อมแสดงข้อควรระวังบนหน้าจอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานหยิบชิ้นส่วนผิดพลาด

ผลลัพธ์ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2. ธุรกิจคลังสินค้า: บริหารจัดการคลังสินค้าโดยปราศจากความผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error)

วิธีการเป็นโซลูชันสำหรับบริหารจัดการคลังสินค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability system) เพียงแค่สแกน QR Code ที่บรรจุภัณฑ์หรือใบเบิกสินค้า สัญญาณไฟ ณ สถานที่จัดเก็บสินค้าจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบได้ทันทีว่าสินค้านั้นจัดเก็บอยู่ที่ใด

ผลลัพธ์ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน ในการจัดเก็บสินค้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. ธุรกิจขนส่ง: ระบบควบคุมการขนส่ง

วิธีการเราพัฒนาระบบควบคุมการขนส่งสินค้าเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนำสินค้าขึ้นรถบรรทุกได้อย่างถูกต้องตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นจะแสดงสถานะการโหลดสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการทำงานได้แบบเรียลไทม์แม้จะอยู่ในสถานที่ที่ไกลออกไป และมีการตั้งค่าให้แสดงไฟสัญญาณเตือน เมื่อเกิดการทำงานที่ผิดพลาด

ผลลัพธ์ลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

4. Robotic Process Automation (RPA): ทำให้มองเห็นและตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดทำใบเสนอราคาอัตโนมัติ

วิธีการRobotic Process Automation (RPA) คือซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยในกระบวนการทำงานของพนักงานที่ต้องทำงานซ้ำๆ บ่อยๆ เพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดในการทำงานได้ เราได้นำ RPA มาช่วยในกระบวนการสร้างเอกสารใบเสนอราคาแบบอัตโนมัติ และนำอุปกรณ์ไฟสัญญาณของ PATLITE เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อแสดงความคืบหน้าในการทำงานด้วยไฟสัญญาณสีต่างๆ และแจ้งข้อผิดพลาดได้แบบเรียลไทม์

ผลลัพธ์ตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ ทำให้มองเห็นความคืบหน้าของงานและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำโซลูชันนี้ไปใช้ได้ เช่น: ธุรกิจ Trading ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการเงิน บริษัทประกัน บริษัทบัตรเครดิต

โซลูชันที่เราแนะนำนี้ใช้ “LA6-POE series” ซึ่งเป็นไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นของบริษัท PATLITE ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าด้านต้นทุนสูง หากเปรียบเทียบในด้านของราคาและฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานจะได้รับ

ในการเลือกใช้เทคโนโลยี IoT ตามรูปแบบธุรกิจและวัตถุประสงค์การใช้งานนั้น จำเป็นต้องทราบความต้องการในมุมมองของผู้ใช้งานโดยละเอียด ดังนั้นหากคุณสนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากเราได้แล้วเราจะนำเสนอโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างเหมาะสม

หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจคลังสินค้าในประเทศไทย หรือสนใจใช้ RPA เพื่อทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถติดต่อเราได้ที่ thaisales@iconext.co.th